Kolossensen 1:17

NBV

17Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

SV

17En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;

KJV

17And he is before all things, and by him all things consist.