Open de Bijbel

Colossenzen 1:15
NBV 15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version