Open de Bijbel

Colossenzen 1:12
NBV 12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version