Klaagliederen 3:37-38

SV

37Mem. Wie zegt wat, hetwelk geschiedt, zo het de Heere niet beveelt?
38Mem. Gaat niet uit den mond des Allerhoogsten het kwade en het goede?

KJV

37Who is he that saith, and it cometh to pass, when the Lord commandeth it not?
38Out of the mouth of the most High proceedeth not evil and good?
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.