Judas 1:10

NBV

10Maar deze mensen lasteren alles waarvan ze geen weet hebben; en wat ze, net als redeloze dieren, instinctmatig wél begrijpen wordt hun ondergang.

SV

10Maar dezen, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij; en hetgeen zij natuurlijk, als de onredelijke dieren, weten, in hetzelve verderven zij zich.

KJV

10But these speak evil of those things which they know not: but what they know naturally, as brute beasts, in those things they corrupt themselves.