Open de Bijbel

Johannes 8:40
NBV 40 Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd die hij van God gehoord heeft, doden-zoiets heeft Abraham niet gedaan. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 40 Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de waarheid gesproken heb, welke Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 40 But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God: this did not Abraham.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version