Open de Bijbel

Johannes 8:34
NBV 34 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk, die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 34 Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version