Artikelen over Johannes 7:39

Johannes 7:39

One drop at a time – een verhaal over levend water en discipelschap

“Op de laatste dag van het feest, de belangrijkste dag, stond Jezus op en riep: "Als je dorst hebt, moet je naar Mij toe komen en drinken! Als je in Mij gelooft, zullen stromen van water dat leven geeft uit je binnenste stromen! Want dat is beloofd in de
zijlacht.nl
Johannes 7:39

Johannes 4 vers 14 : Frisse Wateren

… maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een ...
frissewateren.nl
Johannes 7:39

De tijden van verfrissing komen eraan! - NL.Jesus.net

Jezus, je herder, wil je naar vredig water brengen. Hij verlangt ernaar je te vullen met de Heilige Geest, zodat je leven overloopt van lofprijzing aan God.
nl.jesus.net
Johannes 7:39

De Gouden kandelaar (5) : Frisse Wateren

Hebben wij ook wat door te geven? Hoe is het met onze eerste liefde? Wat - of Wie - ziet de omgeving in mij? Leef ik, wandel ik door de Geest? Enkele ...
frissewateren.nl
Johannes 7:39

De kracht van het nieuwe leven (2) : Frisse Wateren

1 Korinthe 6 vers 19: “Of weet u niet, dat uw lichaam [de] tempel is van [de] Heilige Geest die in u is, die u van God hebt …”. De inwoning van de ...
frissewateren.nl
Johannes 7:39

Christus in de hemel, de Geest van God op aarde : Frisse Wateren

Vier bijbelse feiten zijn van groot belang voor ons christenen: het verlossingswerk van de Heiland aan het kruis; de mens Jezus Christus in de ...
frissewateren.nl
Johannes 7:39

Het manna (1) : Frisse Wateren

Deel I Er zijn dingen over de Heer Jezus en Zijn glorieuze Persoon die alleen de Vader weet. Maar zonder enige twijfel, daar zijn ook zaken waar wij, ...
frissewateren.nl
Johannes 7:39

Genezing en vergeving (2) : Frisse Wateren

Genadegaven van de genezing waren tekenen, waardoor de macht van God voor en aan ongelovigen werd geopenbaard. Als kind van God weten we dat we in Zijn ...
frissewateren.nl
Johannes 7:39

Overdenking van Nehemia (3) : Frisse Wateren

Wie heeft er vandaag nog de moed om in de puinhopen van het Christendom te gaan bouwen, te gaan herstellen? Wat is daarvoor nodig? Een diepe weg van ...
frissewateren.nl
Johannes 7:39

De vervulling met de Heilige Geest – Honderd bijbelstudies

Inleiding “En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest ” (Efeze 5:18) “Zie daarom uit, broeders, naar zeven...
honderdbijbelstudies.nl
Johannes 7:39

Pinksteren: uitstorting van de Heilige Geest (I) : Frisse Wateren

Handelingen 2 bericht van de komst van de Heilige Geest. Daar worden ook de tekenen genoemd die met deze komst gepaard gingen. Op ieder afzonderlijk ...
frissewateren.nl
Johannes 7:39

Gemeente van God (2) : Frisse Wateren

Deel 1b Immers, wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en ons allen is ...
frissewateren.nl
Johannes 7:39

Ik zag de hemel geopend : Frisse Wateren

Graag geef ik de gedachten van deze schrijver door over een geweldige toekomst. Daarbij is het goed onder gebed de gezindheid van de Bereeërs te tonen ...
frissewateren.nl
Johannes 7:39

De Heilige Geest – Zijn wezen en Zijn werken : Frisse Wateren

7 mei 2008. Het is bijna Pinksteren. Een groot deel van de christenheid staat dan stil bij de uitstorting van de Heilige Geest. Maar Wie is de heilige ...
frissewateren.nl
Johannes 7:39

Het tijdstip van de opname – Honderd bijbelstudies

Inleiding Over het moment van de opname bestaat onder bijbelgetrouwe christenen verschil van inzicht. Sommigen zijn van mening dat de opname plaats zal...
honderdbijbelstudies.nl
Johannes 7:39

De liefde van God en … kunnen broeders ook samenwonen? : Frisse Wateren

Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen. Dat geldt ook voor vandaag! Psalm 133:1-3: Een lied Hammaäloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe ...
frissewateren.nl
Johannes 7:39

Levenswoorden in het boek Handelingen (5) : Frisse Wateren

Les 5 “... hij verkondigde hem Jezus” (Handelingen 8:35). Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over - noteer ze - maar óók de ...
frissewateren.nl
Johannes 7:39

Vreemde verkiezing …. : Frisse Wateren

Naast de vele verkiezingen hebben we nu ook de verkiezing van de grootste Christelijke leider in Nederland. Het maandblad Reveil schreef in december ...
frissewateren.nl
Johannes 7:39

De komst van de Heilige Geest – Honderd bijbelstudies

Inleiding Vlak voor Zijn dood beloofde Jezus Zijn discipelen de Heilige Geest. De Heilige Geest zou Zijn plaats innemen. Tot dan toe was Jezus hun Trooster...
honderdbijbelstudies.nl
Johannes 7:39

Twist … een ernstig woord … : Frisse Wateren

We kennen uit onze Nederlandse geschiedenis de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Daar willen we hier nu niet op ingaan, maar opmerken dat we de twisten niet ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende