Gerelateerd aan Johannes 6:66

Gerelateerd aan Johannes 6:66

1 Johannes 2:19

Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde.
Gerelateerd aan Johannes 6:66

Johannes 6:60

Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’
Gerelateerd aan Johannes 6:66

Lukas 9:62

Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’
Gerelateerd aan Johannes 6:66

Hebreeën 10:38

en dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof, ‘maar ook: ‘Wie terugdeinst ben ik niet langer welgezind.’
Gerelateerd aan Johannes 6:66

2 Timotheüs 4:10

want Demas heeft me verlaten; hij heeft deze wereld lief gekregen en is naar Tessalonica vertrokken. Crescens is naar Galatië gegaan, Titus naar Dalmatië.
Gerelateerd aan Johannes 6:66

2 Timotheüs 1:15

Zoals je weet heeft iedereen in Asia zich van mij afgekeerd, ook Fygelus en Hermogenes.
Gerelateerd aan Johannes 6:66

Mattheüs 19:22

Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.
Gerelateerd aan Johannes 6:66

Johannes 8:31

En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen.
Gerelateerd aan Johannes 6:66

2 Petrus 2:20

En als zij die zich door hun kennis van onze Heer en redder Jezus Christus hebben losgemaakt van het vuil van de wereld, daar weer in verstrikt raken en er opnieuw door worden beheerst, zijn ze er erger aan toe dan voorheen.
Gerelateerd aan Johannes 6:66

Johannes 6:64

Maar sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren.
Gerelateerd aan Johannes 6:66

Mattheüs 12:40

Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.
Gerelateerd aan Johannes 6:66

Zefanja 1:6

Ik zal vernietigen wie de HEER de rug toekeert, hem niet zoekt en hem niet raadpleegt.
Gerelateerd aan Johannes 6:66

Mattheüs 13:20

Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen.
Gerelateerd aan Johannes 6:66

Mattheüs 27:20

Ondertussen haalden de hogepriesters en de oudsten het volk over: ze moesten om Barabbas vragen, en Jezus laten doden.
Gerelateerd aan Johannes 6:66

Mattheüs 21:8

Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg.