Johannes 5:28-29

NBV

28Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen
29en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.

SV

28Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen;
29En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.

KJV

28Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice,
29And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.