Artikelen over Johannes 5:22, 27

Johannes 5:22, 27

Geloven concreet (11) : Frisse Wateren

Boze werken - dode werken - goede werken Na twee lessen over “getuigen” zullen we nu ons met de “werken” bezighouden. Ik geloof dat deze twee ...
frissewateren.nl
Johannes 5:27

Johannes 11:43-44 : Frisse Wateren

Bent u nog steeds geestelijk dood? Lees dan aandachtig het volgende:In het bijbel-gedeelte van vandaag zien we de Zoon van God en Zijn macht. ...
frissewateren.nl
Johannes 5:22, 27

Vervolgd, maar toch gelukkig?

Jezus stelde: ‘Gelukkig zijn zij die beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgen.’
zijlacht.nl
Johannes 5:27

Wat is gezag? : Frisse Wateren

In welke zin verstaan wij vandaag het begrip gezag? Er wordt dikwijls van gezag gesproken. Meestal bedoelt men daarmee gebruik van geweld, die bruut, ...
frissewateren.nl
Johannes 5:27

Weerlegging van argumenten tegen de Godheid van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding De Godheid van Jezus is in de kerkgeschiedenis herhaaldelijk aangevallen. In alle eeuwen van de kerkgeschiedenis zijn er mensen geweest die...
honderdbijbelstudies.nl
Johannes 5:22

Het laatste oordeel – Honderd bijbelstudies

Inleiding “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij...
honderdbijbelstudies.nl
Johannes 5:27

Alleen Hij is de Weg … : Frisse Wateren

Heel Nederland was geschokt. De onschuld is voorbij. We zitten er midden in. Het terrorisme slaat toe, niet alleen in Spanje maar ook in Nederland. ...
frissewateren.nl
Johannes 5:22

Jezus is God – Honderd bijbelstudies

Inleiding Geloven dat Jezus God is, is van wezenlijk belang voor de verlossing. “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt..” (Romeinen 10:9). Jezus als...
honderdbijbelstudies.nl
Johannes 5:22

De menswording van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding In de vorige Bijbelstudie hebben we gezien dat Jezus Christus God is. Jesaja en Micha profeteerden hiervan. Hij is de Zoon van God. De...
honderdbijbelstudies.nl
Johannes 5:22

Op het kerkelijk erf … : Frisse Wateren

De aanval van Wake Up op het plaatsvervangend sterven Het kerkelijk erf raakt wederom in beroering. De vijand heeft het nu voorzien op het ...
frissewateren.nl
Johannes 5:22

HEER, U doorgrondt en kent mij : Frisse Wateren

Psalm 139 De volgende gedachten komen voort uit een gemeenschappelijke uitwisseling tussen broeders en zusters over Psalm 139. Daarbij worden ook ...
frissewateren.nl
Johannes 5:27

Over opstanding en oordeel : Frisse Wateren

Zien we de mensen terug zoals ze waren tijdens hun leven of ouder geworden met het verstrijken van de tijd tussen overlijden en opstanding? Hoe kun je ...
frissewateren.nl
Johannes 5:27

Wat doe ik met mijn lichaam? (I) : Frisse Wateren

1 Korinthe 6 vers 9-20: 9. Weet u niet, dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? 10. Dwaalt niet! Geen hoereerders, afgodendienaars, ...
frissewateren.nl
Johannes 5:22

S15_ALLE KNIE ZAL ZICH BUIGEN – Bijbels Panorama

En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is. Opdat in den Naa
bijbelspanorama.nl