Gerelateerd aan Johannes 5:17

Gerelateerd aan Johannes 5:17

Johannes 14:10

Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij.
Gerelateerd aan Johannes 5:17

Johannes 9:4

Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen.
Gerelateerd aan Johannes 5:17

Kolossensen 1:16

in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen.
Gerelateerd aan Johannes 5:17

Genesis 2:1

Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid.
Gerelateerd aan Johannes 5:17

Hebreeën 1:3

In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,
Gerelateerd aan Johannes 5:17

Handelingen 17:28

Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem komen ook wij voort.”
Gerelateerd aan Johannes 5:17

1 Korinthe 12:6

er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.
Gerelateerd aan Johannes 5:17

Handelingen 14:17

maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid: vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen, hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht.’
Gerelateerd aan Johannes 5:17

Mattheüs 10:29

Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil.
Gerelateerd aan Johannes 5:17

Psalmen 65:6

(65:7) U hebt met kracht de bergen vastgezet, u bent omgord met macht,
Gerelateerd aan Johannes 5:17

Jesaja 40:26

Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.