Open de Bijbel

Johannes 4:24
NBV 24 want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 24 God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version