Johannes 4:1-3

SV

1Als dan de Heere verstond, dat de Farizeen gehoord hadden, dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes;
2(Hoewel Jezus zelf niet doopte, maar Zijn discipelen),
3Zo verliet Hij Judea, en ging wederom heen naar Galilea.

KJV

1When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John,
2Though Jesus himself baptized not, but his disciples,)
3He left Judaea, and departed again into Galilee.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.