Gerelateerd aan Johannes 4:1

Gerelateerd aan Johannes 4:1

Johannes 3:26

Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe!’
Gerelateerd aan Johannes 4:1

Johannes 3:22

Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte er.
Gerelateerd aan Johannes 4:1

2 Korinthe 4:5

Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn.
Gerelateerd aan Johannes 4:1

Jakobus 2:1

Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt.
Gerelateerd aan Johannes 4:1

1 Korinthe 2:8

Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd.
Gerelateerd aan Johannes 4:1

Lukas 2:11

vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer.
Gerelateerd aan Johannes 4:1

1 Korinthe 15:47

De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels.
Gerelateerd aan Johannes 4:1

Handelingen 10:36

God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen.
Gerelateerd aan Johannes 4:1

Openbaring 19:16

Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam 'Hoogste Heer en koning'.
Gerelateerd aan Johannes 4:1

Lukas 19:34

Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’
Gerelateerd aan Johannes 4:1

Lukas 1:76

En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken,
Gerelateerd aan Johannes 4:1

Lukas 19:31

Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’