Artikelen over Johannes 3:3

Johannes 3:3

"Ik heb dorst" - waar heb jij dorst naar?

In deze paasmaand herdenken we dat Jezus mens is geworden en voor ons aan het kruis is gestorven. Tijdens zijn leven op aarde krijgt Jezus te maken met allerlei dingen waar jij en ik ook dagelijks mee te maken krijgen. Toch wil ik je juist meenemen naar h
zijlacht.nl
Johannes 3:3

Taizé: Waarom gaat het? : Frisse Wateren

Geef acht! Het is mogelijk dat je nu dingen leest die je ook al bent tegengekomen in het eerste deel van Taizé. Maar er zijn dingen die niet of ...
frissewateren.nl
Johannes 3:3

Profetische bediening (10 – slot) : Frisse Wateren

Deel 5 Hoofdstuk negen Een samenvatting We hebben gezien dat de Heilige Geest in de tijd van het Oude Testament werkte als de Geest der profetie, ...
frissewateren.nl
Johannes 3:3

De Toekomst: les 6 – Dat is het ware leven? : Frisse Wateren

Het antwoord op deze vraag hebben wij aan het eind van les 5 open gelaten. Niettemin is het zeer belangrijk! Wat er na ons het sterven gebeurt, hangt af ...
frissewateren.nl
Johannes 3:3

Johannes 3 vers 3 : Frisse Wateren

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand opnieuw1 geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien”. “Voorwaar voorwaar”: de ...
frissewateren.nl
Johannes 3:3

De lente … ook in je ziel! : Frisse Wateren

En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodémus, een leider van de Joden. Johannes 3:1 Aan het eind van Johannes 2 lezen we dat velen ...
frissewateren.nl
Johannes 3:3

In de tijdstroom : Frisse Wateren

Waar komen we vandaan, waar gaan we heen? Dat heeft mensen altijd beziggehouden. Omdat dit onze toekomst bepaalt, heeft het invloed op ons huidige ...
frissewateren.nl
Johannes 3:3

Hou je vol door je eigen kracht of door Zijn Geest? - NL.Jesus.net

Je hebt een keuze. Je kunt bouwen op je eigen kracht en wijsheid (zoals een motorboot), of je kunt vertrouwen op de Geest van God (zoals een zeilboot).
nl.jesus.net
Johannes 3:3

1 Thessalonika 1 (2) : Frisse Wateren

Bent u al zich er al eens goed bewust van geworden, dat God u heel lang geleden uitverkoren, tevoren gekend en bestemd heeft? Zijn wij ook navolgers van ...
frissewateren.nl
Johannes 3:3

De verschijning (1) : Frisse Wateren

Hebreeën 9 vers 26-28: 26. … anders had Hij van [de] grondlegging van de wereld af dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij eenmaal in [de] ...
frissewateren.nl
Johannes 3:3

15. De Bijbel – Moeten we alles wat in de Bijbel staat, letterlijk nemen? : Frisse Wateren

Houdt het getuigenis dat de Bijbel het onfeilbare, volledig betrouwbare Woord van God is, automatisch in dat alles wat in de Bijbel staat waar is, en ...
frissewateren.nl
Johannes 3:3

Spiegeltje, spiegeltje – gemaakt naar Gods beeld

Ik ben gek op verhalen en sprookjes. Jullie kennen vast het verhaal van Sneeuwwitje en de boze stiefmoeder. De boze stiefmoeder heeft een magische spiegel die haar vertelt wie de mooiste van het land is. Elke dag weer kijkt ze in die spiegel, hopend dat h
zijlacht.nl
Johannes 3:3

Uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld … : Frisse Wateren

“… zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren vóór [de] grondlegging van [de] wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn vóór Hem in [de] ...
frissewateren.nl
Johannes 3:3

De Christelijke doop (I) : Frisse Wateren

We willen in de volgende artikelen nadenken over de Christelijke doop. Zoals u hopelijk zult opmerken, schijnt vanuit de geschiedenis van de kerk toch ...
frissewateren.nl
Johannes 3:3

Is Israël de grootste bedreiging voor de wereldvrede? – EU-enquête : Frisse Wateren

Een onderzoek door de Europese Commissie lijkt aan te tonen dat de EU-burgers Israël als de grootste potentiële bedreiging voor de wereldvrede houden. ...
frissewateren.nl
Johannes 3:3

Christelijke politiek* – Bijbels Panorama

“Maar onze wandel is in de hemelen” (Fillipensen 3:20a)
bijbelspanorama.nl
Johannes 3:3

De verschijning (1) : Frisse Wateren

Anders had Hij van [de] grondlegging van [de] wereld af dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij eenmaal in [de] voleinding van de eeuwen geopenbaard om ...
frissewateren.nl
Johannes 3:3

Profetische bediening (7) : Frisse Wateren

Deel 3 Hoofdstuk zes HET KONINKRIJK “Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten hebben Hem niet erkend en zij hebben de uitspraken der profeten, ...
frissewateren.nl
Johannes 3:3

De Alpha-cursus en het Woord van God (4) : Frisse Wateren

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften MEER OVER DE WAARHEID VAN HET EVANGELIE Hoofdstuk 4 We hebben gezien wat de ...
frissewateren.nl
Johannes 3:3

De strijd om de uitverkiezing (I) : Frisse Wateren

of: “TULIP” - de “vijf punten van het Calvinisme” In het “Calvijn-jaar” loont het niet alleen een blik te slaan op de persoon van Calvijn ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende