Open de Bijbel

Johannes 3:19
NBV 19 Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version