Artikelen over Johannes 3:18

Johannes 3:18

Hebreeën 9:27-28 : Frisse Wateren

Het is algemeen bekend dat ieder mens eens moet sterven. Maar weet u ook dat alleen de Bijbel ons vertelt (namelijk in Romeinen 5) waarom alle mensen ...
frissewateren.nl
Johannes 3:18

“Te beginnen bij Jeruzalem” : Frisse Wateren

Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en ...
frissewateren.nl
Johannes 3:18

Lukas 10 vers 20 : Frisse Wateren

… maar verblijdt u dat uw namen staan ingeschreven in de hemelen; Ziet, wat een liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd ...
frissewateren.nl
Johannes 3:18

De Toekomst: les 8 – Twee opstandingen : Frisse Wateren

Omdat alles wat wij tot nu toe behandelden, een beetje overzichtelijk blijft, vatten wij opnieuw wij enkele dingen samen. Wij hebben vastgesteld dat: ...
frissewateren.nl
Johannes 3:18

Het rechtvaardige oordeel van God

Wordt er nog recht gedaan als ik iemand vergeven heb? ‘Ik bid dat jouw ziel de verpletterende last van de schuld zal ervaren, zodat je op een dag echt berouw en ware vergeving van God mag ontvangen. Wat je veel meer nodig hebt dan vergeving van mij – alho
zijlacht.nl
Johannes 3:18

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (49) : Frisse Wateren

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 12 (vervolg) DE INWENDIGE GESCHIEDENIS VAN DE KERK Arcadius en Honorius Theodosius de Groote liet twee zonen ...
frissewateren.nl
Johannes 3:18

Daarom Kerst! : Frisse Wateren

Bijbelgedeelten: Mattheüs 1:21; Lukas 2:10,11; Johannes 3:16,18,36; 5:24; 1 Petrus 3:19; 1 Johannes 1:5,9; Nahum 1:3,6; Jesaja 59:2; Romeinen 3:23; ...
frissewateren.nl
Johannes 3:18

Sta stil … : Frisse Wateren

Sta, en aanmerk de wonderen van God (Job 37:14). Sta eens stil, zegt Elihu tegen Job. Juist in deze weken hebben we misschien wel behoefte om eens ...
frissewateren.nl
Johannes 3:18

Geloofsvragen | hemel - HGJB

Hemel De hemel is mooi en goed en voor altijd! Dat weten we… omdat God dat zegt in de Bijbel. Maar als je erover nadenkt hoe het precies zal zijn, kunnen...
hgjb.nl
Johannes 3:18

De toorn van God – Bijbels Panorama

5 Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. 6 Welke een ieder vergelden zal naar zijn werken; 7 Dengenen wel, die met volharding in
bijbelspanorama.nl
Johannes 3:18

Israël en tijd van aartsvaders (23) : Frisse Wateren

Les 23 Beste cursist(e), God wil dat het volk Israël Egypte gaat verlaten en naar het beloofde land zal gaan. Maar Faraö wil het volk niet laten ...
frissewateren.nl
Johannes 3:18

Zal het recht bij de vliegtuigramp MH17 zegevieren? : Frisse Wateren

En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te ...
frissewateren.nl
Johannes 3:18

Het behoud is alleen door het geloof – Honderd bijbelstudies

Inleiding In de vorige bijbelstudie hebben we gezien hoe we zalig kunnen worden. Deze bijbelstudie is het vervolg. Helaas wordt het evangelie vaak...
honderdbijbelstudies.nl
Johannes 3:18

De twee getuigen

Vóór Christus’ wederkomst zullen in Jeruzalem namens de Heere twee profeten optreden, de twee getuigen (Opb. 11). Ze zullen de wereld waarschuwen voor de rampen en oordelen die staan te gebeuren. Gekleed in rouwkleren en met bovennatuurlijke macht. Oudtes
israelendebijbel.nl
Johannes 3:18

Kunnen gelovigen verloren gaan? (1) : Frisse Wateren

Schriftgedeelten: Romeinen 8:35-39; Johannes 10:27-29; Hebreeën 10:11-18. De vraag of een gelovige verloren kan gaan, heeft waarschijnlijk elke ...
frissewateren.nl
Johannes 3:18

De voetwassing : Frisse Wateren

U echter, laat u niet rabbi noemen; want een is uw Meester en u bent allen broeders ... Laat u ook niet leermeesters noemen, want een is uw Leermeester: ...
frissewateren.nl
Johannes 3:18

WEDERGEBOORTE 3 – DE HOOP VAN ISRAËL* – Bijbels Panorama

In het beroemde nachtelijke gesprek tussen Nicodemus en de Heere Jezus doet de laatste een wet zeer markante uitspraak. Nadat Hij tot driemaal toe gesproken heeft over de wedergeboorte als noodzaak om het Koninkrijk Gods te zien of in te gaan, verwijt hij
bijbelspanorama.nl
Johannes 3:18

Gelovigen, ongelovigen en kinderen – Bijbels Panorama

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
bijbelspanorama.nl
Johannes 3:18

S15_ALLE KNIE ZAL ZICH BUIGEN – Bijbels Panorama

En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is. Opdat in den Naa
bijbelspanorama.nl
Johannes 3:18

Van het leven genieten …. : Frisse Wateren

Dit is een leus die we nogal eens horen. Alles eruit halen wat er in zit …, wordt er dan soms aan toegevoegd. Maar wat bedoelt men eigenlijk met het ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende