Johannes 20:3-10

SV

3Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf.
4En deze twee liepen tegelijk; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf.
5En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen; nochtans ging hij er niet in.
6Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen.
7En den zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold.
8Toen ging dan ook de andere discipel er in, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het, en geloofde.
9Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan.
10De discipelen dan gingen wederom naar huis.

KJV

3Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulchre.
4So they ran both together: and the other disciple did outrun Peter, and came first to the sepulchre.
5And he stooping down, and looking in, saw the linen clothes lying; yet went he not in.
6Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie,
7And the napkin, that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself.
8Then went in also that other disciple, which came first to the sepulchre, and he saw, and believed.
9For as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead.
10Then the disciples went away again unto their own home.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.