Gerelateerd aan Johannes 20:22

Gerelateerd aan Johannes 20:22

Job 33:4

De geest van God heeft mij gemaakt, de adem van de Ontzagwekkende doet mij leven.
Gerelateerd aan Johannes 20:22

Genesis 2:7

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
Gerelateerd aan Johannes 20:22

Handelingen 8:15

Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de heilige Geest mochten ontvangen,
Gerelateerd aan Johannes 20:22

Handelingen 2:38

Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden,
Gerelateerd aan Johannes 20:22

Psalmen 33:6

Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren.
Gerelateerd aan Johannes 20:22

Galaten 3:2

Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven?
Gerelateerd aan Johannes 20:22

Ezechiel 37:9

Toen zei hij tegen mij: 'Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: "Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven."'
Gerelateerd aan Johannes 20:22

Handelingen 2:4

en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
Gerelateerd aan Johannes 20:22

Handelingen 19:2

aan wie hij vroeg: ‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’ Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’
Gerelateerd aan Johannes 20:22

Johannes 7:39

Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.
Gerelateerd aan Johannes 20:22

Johannes 14:16

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn:
Gerelateerd aan Johannes 20:22

Handelingen 10:47

‘Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest hebben ontvangen?’
Gerelateerd aan Johannes 20:22

Handelingen 4:8

Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,
Gerelateerd aan Johannes 20:22

Johannes 15:26

Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.
Gerelateerd aan Johannes 20:22

Johannes 16:7

Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.