Open de Bijbel

Johannes 20:20
NBV 20 Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 And when he had so said, he shewed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad, when they saw the Lord.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version