Gerelateerd aan Johannes 20:17

Gerelateerd aan Johannes 20:17

Efeze 4:8

Daarom staat er: 'Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.'
Gerelateerd aan Johannes 20:17

Hebreeën 2:11

Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen
Gerelateerd aan Johannes 20:17

Galaten 4:6

En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die 'Abba, Vader' roept.
Gerelateerd aan Johannes 20:17

1 Petrus 1:3

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.
Gerelateerd aan Johannes 20:17

Galaten 3:26

want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God.
Gerelateerd aan Johannes 20:17

Johannes 17:11

Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.
Gerelateerd aan Johannes 20:17

Johannes 1:12

Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.
Gerelateerd aan Johannes 20:17

Johannes 16:28

Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader.’
Gerelateerd aan Johannes 20:17

Psalmen 68:18

(68:19) U voerde gevangenen mee, eiste gaven van opstandige mensen, en steeg op naar uw woning, HEER, onze God.
Gerelateerd aan Johannes 20:17

Romeinen 8:14

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.
Gerelateerd aan Johannes 20:17

2 Korinthe 6:18

en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters-zegt de almachtige Heer.'
Gerelateerd aan Johannes 20:17

Romeinen 8:29

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.
Gerelateerd aan Johannes 20:17

Johannes 17:25

Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden.
Gerelateerd aan Johannes 20:17

Genesis 17:7

Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.
Gerelateerd aan Johannes 20:17

Johannes 14:28

Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.
Gerelateerd aan Johannes 20:17

Johannes 20:27

en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’
Gerelateerd aan Johannes 20:17

Hebreeën 8:10

Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten-spreekt de Heer: In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.
Gerelateerd aan Johannes 20:17

Psalmen 89:26

(89:27) Hij zal tot mij roepen: "U bent mijn vader, mijn God, de rots die mij redt!"
Gerelateerd aan Johannes 20:17

Psalmen 48:14

(48:15) 'Zo is God, onze God, nu en altijd, hij is het die ons leidt, voor eeuwig.'
Gerelateerd aan Johannes 20:17

Lukas 10:4

Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en groet onderweg niemand.
1
2
3
Volgende