Open de Bijbel

Johannes 20:16
NBV 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!‘ (Dat betekent ‘meester’.) Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 Jezus zeide tot haar: Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, hetwelk is gezegd: Meester.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 Jesus saith unto her, Mary. She turned herself, and saith unto him, Rabboni; which is to say, Master.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version