Artikelen over Johannes 20:11-18

Johannes 20:11-18

‘Ik heb de Heer gezien!’ – het getuigenis van Maria

Hoewel het getuigenis van een vrouw normaal gesproken niet voldoende bewijs was voor een rechtszaak, was Maria Magdalena de eerste getuige van de opgestane Christus.
zijlacht.nl
Johannes 20:11-18

Bij name genoemd

Tweede Paasdag Jezus zei tegen haar: Maria! Johannes 20:16 Johannes 20:11-18 Bij name genoemd Maria stelt wezenlijk een moderne vraag: ‘Waar is het lichaam dan gebleven?’ Bij de moderne mens kun je niet aankomen met: Hij is opgestaan. Immers, dan...
herzienestatenvertaling.nl
Johannes 20:11-18

Vier lessen die we kunnen leren van Maria Magdalena

Ik blijf Maria Magdalena een intrigerende vrouw vinden. En in de tijd voor Pasen ben ik dan ook veel met haar bezig geweest. Hoe zou zij zich hebben gevoeld? Wat zou er door haar heen zijn gegaan? In die tijd sprak een voorganger in mijn kerk ook over Mar
zijlacht.nl
Johannes 20:11-18

De Da Vinci Code (III) : Frisse Wateren

Veel schilderijen van Leonardo da Vinci zijn wereldberoemd geworden. Een van de bekendste schilderijen is het laatste avondmaal met Zijn discipelen. Hier ...
frissewateren.nl
Johannes 20:11-18

Opstanding : Frisse Wateren

De opstanding van de Heer Jezus is één van de vaste fundamenten van het Christelijk geloof. Alleen het geloof in een gestorven en opgestane Heer opent ...
frissewateren.nl
Johannes 20:16-17

Eén druppel liefde … : Frisse Wateren

Eén druppel liefde kan veel doen! Zij leidt vooral tot toewijding aan de Meester. De Franse wiskundige, natuurkundige en filosoof Blaise Pascal ...
frissewateren.nl
Johannes 20:11-18

Het Johannes-evangelie (07) : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 35 tot 43. Het getuigenis van Johannes de Doper over de Heer Jezus In de verzen 19 tot 28 hebben we het eerste grote ...
frissewateren.nl
Johannes 20:15-18

De voetwassing – vandaag nog actueel? : Frisse Wateren

Vraag: Wat voor betekenis heeft de voetwassing? Moet men deze vandaag nog in de praktijk brengen? Antwoord: Het wassen van de voeten heeft een heel ...
frissewateren.nl
Johannes 20:11-18

Inpluggen bij Jezus

Afgelopen week mocht ik aanwezig zijn bij een slotavond van de Bijbelschool waar de dochter van mijn man een jaar lang heeft mogen ontdekken, groeien en bloeien in de naam van Jezus. De docenten kregen een trui van de leerlingen met een uitspraak die deze
zijlacht.nl
Johannes 20:15

Als je alleen maar iets meent … : Frisse Wateren

“Vrouw, waarom ween je? Wie zoek je? Zij meende dat het de tuinman was …” (Joh. 20:15). Bij drie gelegenheden wordt in de evangeliën bericht, ...
frissewateren.nl
Johannes 20:17

Psalm 22 – Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten … : Frisse Wateren

1. Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De hinde van de dageraad’. 2 Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn ...
frissewateren.nl
Johannes 20:14

Vijf lessen van de Meester : Frisse Wateren

Johannes 21 Langzaam wijkt het donker van de nacht voor de morgenschemering. Eenzaam trekt een vissersboot zijn baan richting de oever van de zee. In de ...
frissewateren.nl
Johannes 20:17

Gevoelens : Frisse Wateren

Bijbelplaats: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Ps. 119:105). Wie in het donker tast, moet vertrouwen op zijn instinct. ...
frissewateren.nl
Johannes 20:17

Zie Mijn Knecht (14) : Frisse Wateren

“… Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal ...
frissewateren.nl
Johannes 20:11-13

De twee getuigen

Vóór Christus’ wederkomst zullen in Jeruzalem namens de Heere twee profeten optreden, de twee getuigen (Opb. 11). Ze zullen de wereld waarschuwen voor de rampen en oordelen die staan te gebeuren. Gekleed in rouwkleren en met bovennatuurlijke macht. Oudtes
israelendebijbel.nl
Johannes 20:17

Gezegend met alle geestelijke zegening … : Frisse Wateren

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse [gewesten] in ...
frissewateren.nl
Johannes 20:11-18

Bijbelleesrooster voor stille tijd : Frisse Wateren

Misschien heb jij er ook iets aan. Een hulp voor je verborgen omgang met God gedurende 15 weken. Hierbij zullen altijd twee elementen een cruciale rol ...
frissewateren.nl
Johannes 20:17

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (12) : Frisse Wateren

Dit gedeelte laat ons het apostelschap van Paulus zien. Een apostelschap dat niet in verbinding met Jeruzalem stond, maar helemaal daarbuiten. Ook zijn ...
frissewateren.nl
Johannes 20:17

Maar u blijft … : Frisse Wateren

“Zij zullen vergaan, maar U blijft …” (Hebr. 1:11). Christus heeft een Naam die boven elke naam is. Deze Naam drukt de verschillende ...
frissewateren.nl
Johannes 20:17

De grote geloofsdaad van Abraham (14 – slot) : Frisse Wateren

Schriftplaatsen: Genesis 22:19 Abraham keert terug Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Berseba. En ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende