Johannes 2:24-25

NBV

24Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende,
25en niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat.

SV

24Maar Jezus Zelf betrouwde hun Zichzelven niet, omdat Hij hen allen kende,
25En omdat Hij niet van node had, dat iemand getuigen zou van den mens; want Hij Zelf wist, wat in den mens was.

KJV

24But Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men,
25And needed not that any should testify of man: for he knew what was in man.