Open de Bijbel

Johannes 2:23
NBV 23 Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 23 En als Hij te Jeruzalem was, op het pascha, in het feest, geloofden velen in Zijn Naam, ziende Zijn tekenen, die Hij deed.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 23 Now when he was in Jerusalem at the passover, in the feast day, many believed in his name, when they saw the miracles which he did.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version