Open de Bijbel

Johannes 19:7
NBV 7 De Joden zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet, en naar onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelven Gods Zoon gemaakt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 The Jews answered him, We have a law, and by our law he ought to die, because he made himself the Son of God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version