Artikelen over Johannes 19:28

Johannes 19:28

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (08) : Frisse Wateren

De afhankelijke Mens … en zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe (Luk. 2:7). Hij is immers ...
frissewateren.nl
Johannes 19:28

Priesterkoning

Psalm 110 is de meest geciteerde Psalm in het Nieuwe Testament en behoort tot de groep van Messiaanse Psalmen. De volle vervulling van deze ruim 3000 jaar oude Psalm zal pas plaatsvinden na Christus’ wederkomst als Hij vanuit Jeruzalem over de aarde zal r
israelendebijbel.nl
Johannes 19:28

Het kruis van Christus (les 2) : Frisse Wateren

De volmaaktheid van Christus In de eerste les zagen we dat de Zoon van God was de laatste test voor de mensen was. De mens heeft de Heiland, ...
frissewateren.nl
Johannes 19:28

Rust … vrede … wie zoekt dat niet? : Frisse Wateren

De toekomstige rust Hebreeën 4 gaat over het geweldige feit dat wij de rust mogen ingaan. Het wordt daar aangegeven als iets wat toekomstig is. In ...
frissewateren.nl
Johannes 19:28

Toetsing : Frisse Wateren

De verschijning van deze film onderstreept de absolute noodzaak dat het lezen van de Bijbel, het Woord van God, van crusiaal belang is voor geestelijke ...
frissewateren.nl
Johannes 19:28

De betekenis van de dood van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest” (Johannes 19:28-30) Wat is de...
honderdbijbelstudies.nl
Johannes 19:28

De laatste woorden van Jezus Christus: de Kruiswoorden (1) : Frisse Wateren

Als een geliefde van ons zijn of haar laatste woorden uitspreekt - als er nog gelegenheid voor is - dan spitsen wij onze oren. Daar willen we geen woord ...
frissewateren.nl