Artikelen over Johannes 19:20

Johannes 19:20

Het opschrift op het kruis : Frisse Wateren

Online sinds 23.08.2006 Bijbelgedeelten: Mattheus 27:37; Markus 15:26; Lukas 23:38; Johannes 19:19-20. Alle vier de evangeliën berichten van wat ...
frissewateren.nl
Johannes 19:20

Geen heil bij God?

U heft mijn hoofd omhoog ... Psalm 3:4 Psalm 3:1-9 Geen heil bij God? Koning David zit in grote problemen: hij moet vluchten voor zijn eigen zoon Absalom. David wordt bespot: ‘hij heeft geen heil bij God’, zeggen ze. Maar bij God alleen is hulp te...
herzienestatenvertaling.nl
Johannes 19:20

God vertrouwen in moeilijke tijden (12) : Frisse Wateren

Psalm 129-131: De Psalmen 126 tot 128 tonen ons, hoe de gevluchten en de achtergeblevenen uit het overblijfsel van Israël bijeengebracht worden. Het ...
frissewateren.nl
Johannes 19:20

Toetsing : Frisse Wateren

De verschijning van deze film onderstreept de absolute noodzaak dat het lezen van de Bijbel, het Woord van God, van crusiaal belang is voor geestelijke ...
frissewateren.nl
Johannes 19:20

Levenswoorden in het boek Handelingen (3) : Frisse Wateren

Les 3 De behoudenis is door niemand anders; want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, waardoor wij ...
frissewateren.nl