Open de Bijbel

Johannes 19:17
NBV 17 hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 And he bearing his cross went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version