Artikelen over Johannes 18:1-11

Johannes 18:1-11

Gewapende christenen (6) : Frisse Wateren

Het zwaard van de Geest “En neemt de helm van de behoudenis en het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God ...” (Efeze 6:17). Nu komen we ...
frissewateren.nl
Johannes 18:4-11

Pasen – De Man van smarten : Frisse Wateren

Enkele gedachten over een Man, die de bijbel noemt de Man van smarten. Als wij deze man van smarten meer zouden begrijpen, meer zouden volgen ook in ...
frissewateren.nl
Johannes 18:1-11

Toetsing : Frisse Wateren

De verschijning van deze film onderstreept de absolute noodzaak dat het lezen van de Bijbel, het Woord van God, van crusiaal belang is voor geestelijke ...
frissewateren.nl
Johannes 18:1-11

Cartoons of het Woord van God? : Frisse Wateren

Waar jullie machinegeweren leegschieten op weerlozen, antwoorden wij door principieel vast te houden aan onze achting voor het woord, het enige juiste ...
frissewateren.nl
Johannes 18:3-11

Het wonder van Pasen (1) : Frisse Wateren

Inleiding Beste lezer, het is de tijd van Pasen. Een tijd waarin veel mensen bezig zijn met het voorbereiden van de Paasmaaltijd of het plannen van ...
frissewateren.nl
Johannes 18:1-11

Verloochening van Petrus : Frisse Wateren

Johannes 18:12-27 Allereerst wil ik erop wijzen dat we maar niet moeten neerkijken op die eenvoudige visser uit Galilea. Vooral niet met een ...
frissewateren.nl
Johannes 18:8-11

Het kruis van Christus (les 2) : Frisse Wateren

De volmaaktheid van Christus In de eerste les zagen we dat de Zoon van God was de laatste test voor de mensen was. De mens heeft de Heiland, ...
frissewateren.nl
Johannes 18:4, 11

Pasen: Het lijden van Christus … : Frisse Wateren

Jezus dan, die alles wist wat over Hem zou komen, ging uit ……. (Joh. 18:4) Indien wij weten dat een bepaalde situatie zeer veel ergernis, ...
frissewateren.nl
Johannes 18:3-8

De dood van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.” (Johannes 19:30) Het onderwerp van...
honderdbijbelstudies.nl
Johannes 18:7-8

Delen in iemands verdriet

(…) ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. Genesis 44:28 Genesis 44:27-34 Delen in iemands verdriet Dat doet Juda hier. Hij deelt in het diepe verdriet van zijn vader. Rachel had immers twee kinderen: Jozef en Benjamin. Van Jozef was niets...
herzienestatenvertaling.nl
Johannes 18:10

Op W/wie lijk jij?

Je kent ze vast wel. Van die testen die je tegenkomt in de Visie, EVA en zelfs op Facebook met de titel: “Op welke bijbelse persoon lijk jij? Doe de test en ontvang de uitslag in je mailbox!" Er volgen vragen als: Welke eigenschap omschrijft jou het beste
zijlacht.nl
Johannes 18:3-8

Jehovah Getuigen (1) : Frisse Wateren

Een verderfelijke dwaalleer? De Jehovah-Getuigen (J.G.) wijzen de drie-eenheid van God af. Zij leren dat Christus slechts een schepsel is en dat Hij ...
frissewateren.nl
Johannes 18:1

Johannes 18 vers 1 : Frisse Wateren

Het lijden van Christus (1) Duizend jaar eerder stak koning David de Beek Kidron over en was beklom hij de Olijfberg (2 Sam. 15:23,30), verworpen door ...
frissewateren.nl
Johannes 18:11

God in alle dingen : Frisse Wateren

De gewoonte om God in alle dingen te zien kan de gelovige, als niets anders, helpen de beproevingen op zijn weg te doorstaan. Er is geen gebeurtenis, hoe ...
frissewateren.nl
Johannes 18:10-11

De Christen en de politiek (3) : Frisse Wateren

Mijn koninkrijk is niet van deze wereld Dienaar van de Koning Johannes meldt dat de Heer het volgende zei: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. ...
frissewateren.nl
Johannes 18:4

De grote geloofsdaad van Abraham (10) : Frisse Wateren

Schriftplaatsen: Genesis 22 vers 9-10 Levend op het altaar … bond zijn zoon Izak en legde hem op het altaar, boven op het hout (Gen. 22:9). Bij ...
frissewateren.nl
Johannes 18:1

Israël en tijd van aartsvaders (7) : Frisse Wateren

Les 7 Beste cursist(e), Deze les beginnen we met Genesis 22.Er zijn een heleboel mensen, die weten dat deze geschiedenis een beeld is van dat, wat ...
frissewateren.nl
Johannes 18:11

God alleen spreekt recht

... maar God is Rechter: Hij vernedert de een en verhoogt de ander. Psalm 75:8 Psalm 75:1-11 God alleen spreekt recht Gods Naam is er weer, nu nabij. Gods wonderdaden zijn er waarmee Hij Zich als Rechter openbaarde. Wie oordeelt? God alleen, de...
herzienestatenvertaling.nl
Johannes 18:4, 11

Rust … vrede … wie zoekt dat niet? : Frisse Wateren

De toekomstige rust Hebreeën 4 gaat over het geweldige feit dat wij de rust mogen ingaan. Het wordt daar aangegeven als iets wat toekomstig is. In ...
frissewateren.nl
Johannes 18:8

Geloven concreet (07) : Frisse Wateren

7. De herderspsalm Twee van de 66 Bijbelboeken bestaan uitsluitend uit liederen. Het zijn het boek der Psalmen en de klaagliederen van Jeremia. Er is ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende