Artikelen over Johannes 17

Johannes 17

Vergeven en vergeten?!? Waarom God van verzoenen houdt

De harde woorden galmen nog na in je hart. Afwijzing, onbegrip en onbegrijpelijke daden zorgen ervoor dat je niet anders kunt dan staren naar de brokstukken van wat ooit mooi was, of mooi had moeten zijn. Vergeven, dat zou je misschien nog wel eens op kun
zijlacht.nl
Johannes 17:23-24

Johannes 17 vers 23-24 : Frisse Wateren

… opdat de wereld erkent dat U Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals U Mij hebt liefgehad. Vader, wat U mij hebt gegeven - Ik wil dat waar Ik ...
frissewateren.nl
Johannes 17

Ken jij God als jouw "Abba" Vader?

Jezus maakt ons bekend wie God is: Abba. Zijn liefde is overweldigend.
zijlacht.nl
Johannes 17:20-22

Zo makkelijk is de kern van het geloof

Er zijn veel discussies binnen de kerkelijke wereld. Wat mag er wel? Wat mag er niet? En vooral: wie heeft er gelijk? God gaf ons de Bijbel als Zijn Woord, waarin wij kunnen lezen hoe te leven. En toch zijn er zoveel kerkscheuringen, omdat we het niet een
zijlacht.nl
Johannes 17

Johannes 17 - het gebed waar we Jezus in het hart kijken

Hoe zou dat zijn geweest als ik Jezus zou hebben horen bidden? Als ik zou zien hoe Hij zijn ogen opslaat naar de hemel en zijn verlangens voor zijn Vader neerlegt? Hoe zou het zijn als ik het gebed wat Jezus vlak voor zijn gevangenneming heeft gebeden, zo
zijlacht.nl
Johannes 17:23

Eenheid in Christus

'Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk door de kracht van de liefde. Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt; voor de glorie van uw naam.' Een prachtig gedeelte uit een lied van Sela waar zij zingen over de eenheid in Christus. Toen Jezu
zijlacht.nl
Johannes 17

Numeri 15 vers 37-38 : Frisse Wateren

De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes moeten maken aan de hoeken ...
frissewateren.nl
Johannes 17:11-19

Sodom en Gomorra: actueel? : Frisse Wateren

Enkele gedachten over Sodom en Gomorra Betekenis: Sodom = Iemand afzonderen (voor onheilige doeleinden): tempelprostituees Gomorra = ...
frissewateren.nl
Johannes 17

1 Korinthe 1 vers 21 : Frisse Wateren

Want daar in de wijsheid van God de wereld niet door de wijsheid tot kennis van God is gekomen … Wat deed de Griekse filosofie voor zijn ...
frissewateren.nl
Johannes 17

Lukas 20:42,43 : Frisse Wateren

De Vader had Zijn Zoon lief, voordat de wereld er was (Johannes 17). In Hem en door Hem zijn alle dingen geschapen (Kolosse 1:16,17). Toen Hij echter in ...
frissewateren.nl
Johannes 17

Het belang van het profetische Woord (dl. 2)

We willen nu heel praktisch kijken naar het nut van de profetieën voor ons als gelovigen. Wat kunnen we ermee? Wat moeten we ermee?
israelendebijbel.nl
Johannes 17:11, 21

Ik heb een ander gekwetst… wat nu? Drie stappen die je kunt zetten om in het reine te komen met de a

Er zijn soms momenten dat je dingen anders doet of zegt dan je achteraf zou willen. Je voelt dat er verwijdering ontstaat tussen jou en je partner, je kind of je vriend(in). Je hebt de ander pijn gedaan, ondanks dat je bedoelingen misschien oprecht waren.
zijlacht.nl
Johannes 17

S30 De Gemeente* – Bijbels Panorama

De tegenwoordige genade-bedeling is bijzonder belangrijk, omdat zij ten doel heeft de “uitroeping” van de Gemeente. Zie Hand. 15:13 t/m 18; Tit. 2:14; 1Pet. 2:9, 10 Het programma van God voor deze tijd is niet de kerstening van de wereld of de bekering de
bijbelspanorama.nl
Johannes 17

Bidden is als een broodje kroket – stappenplan voor je gebed

Laatst zat ik in de kerk en begon de dominee zijn preek met die zin: ‘Bidden is als een broodje kroket’. Direct had hij mijn volledige aandacht, niet alleen omdat ik van broodjes kroket houd, maar ook omdat ik de afgelopen tijd best veel moeite had om een
zijlacht.nl
Johannes 17:4

"Sorry, geen tijd." - Hoe gebruik jij de tijd die je door God gegeven is?

“Sorry, geen tijd…” De laatste tijd (haha) heb ik het regelmatig moeten zeggen. Druk, druk, druk. Voor leuke, ontspannende dingen gunde ik me de tijd niet, want ik had zoveel beters te doen. Master, werk, sommige dingen slokken nou eenmaal enorm veel tijd
zijlacht.nl
Johannes 17:17

Evenwicht : Frisse Wateren

“Ik vermaan dan allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen …”. (1. Tim. 2 vers 1) ...
frissewateren.nl
Johannes 17:17

In evenwicht … : Frisse Wateren

“Ik vermaan dan allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen …” (1 Tim. 2:1) Farizeïsme is ...
frissewateren.nl
Johannes 17:23

Hebreeën 12 vers 11 : Frisse Wateren

Nu schijnt alle tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen reden voor vreugde maar voor droefheid te zijn, maar daarna geeft zij aan hen die erdoor ...
frissewateren.nl
Johannes 17:16-18

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (41) : Frisse Wateren

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 10 (1) CONSTANTIJN De regering van Constantijn vormt een belangrijk tijdvak in de geschiedenis van de kerk. ...
frissewateren.nl
Johannes 17:20-24

Opdat allen één zijn … (1) : Frisse Wateren

In het volgende vrij uitgebreide artikel gaat het om een gescand boek, dat in 1903 door R. Brockhaus Verlag werd gepubliceerd (Auf daß sie alle eins ...
frissewateren.nl
1
2
3
4
5
6
7
Volgende