Artikelen over Johannes 17:6

Johannes 17:6

Israël en tijd van aartsvaders (22) : Frisse Wateren

Les 22 Beste cursist(e), Het veertigjarig verblijf van Mozes in de school van Faraö kon hem niet geschikt maken om zijn volk te redden. Het ...
frissewateren.nl
Johannes 17:6

Profetische bediening (7) : Frisse Wateren

Deel 3 Hoofdstuk zes HET KONINKRIJK “Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten hebben Hem niet erkend en zij hebben de uitspraken der profeten, ...
frissewateren.nl
Johannes 17:6

Geloofsvragen | doop - HGJB

Doop “Dat ik als kind gedoopt was, heeft me ergens toch altijd houvast gegeven.” Op belijdeniscatechisatie ging het die avond over de doop. Er werd...
hgjb.nl
Johannes 17:6

Overdenking van Nehemia (8) : Frisse Wateren

Wat kunnen we veel van de poorten leren. De fonteinpoort, zo zagen we de vorige keer, spreekt van levend water ... Het is ook nu nodig om de waarheid van ...
frissewateren.nl
Johannes 17:6

S30 De Gemeente* – Bijbels Panorama

De tegenwoordige genade-bedeling is bijzonder belangrijk, omdat zij ten doel heeft de “uitroeping” van de Gemeente. Zie Hand. 15:13 t/m 18; Tit. 2:14; 1Pet. 2:9, 10 Het programma van God voor deze tijd is niet de kerstening van de wereld of de bekering de
bijbelspanorama.nl