Artikelen over Johannes 17:5

Johannes 17:5

Lukas 20:42,43 : Frisse Wateren

De Vader had Zijn Zoon lief, voordat de wereld er was (Johannes 17). In Hem en door Hem zijn alle dingen geschapen (Kolosse 1:16,17). Toen Hij echter in ...
frissewateren.nl
Johannes 17:5

Jezus Christus: Waarachtig God en Waarachtig Mens (4) : Frisse Wateren

Beste cursist(e), In de vorige les hebben we gezien, dat Vader, Zoon en Heilige Geest ÉÉN is. Dat de Heer Jezus waarachtig God is, zien we ...
frissewateren.nl
Johannes 17:5

Hemelvaart: Jezus Christus – opgenomen in de hemel : Frisse Wateren

In de komende dagen is er weer de over het algemeen gevierde vakantiedag Hemelvaart. Veel mensen kunnen zich daarbij niets anders voorstellen dan ...
frissewateren.nl
Johannes 17:5

Geloofsvragen | doop - HGJB

Doop “Dat ik als kind gedoopt was, heeft me ergens toch altijd houvast gegeven.” Op belijdeniscatechisatie ging het die avond over de doop. Er werd...
hgjb.nl
Johannes 17:5

S44 DE RESTITUTIELEER, EEN CREATIONISTISCHE VARIANT* – Bijbels Panorama

In den beginne… Met die drie woorden begint de Bijbel het verslag van het ontstaan van aarde en hemel. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Over die ene zin zijn christenen het wel zo ongeveer eens. De meeste (nee, niet allemaal…) christenen ge
bijbelspanorama.nl
Johannes 17:5

Paradijs – Hades – Hemel – Vaderhuis – Sjeool : Frisse Wateren

In dit artikel worden enkele termen uitgelegd die met het onderwerp van hemel in directe verbinding staan. 1. Sjeool, hades, paradijs Deze drie ...
frissewateren.nl
Johannes 17:5

’Uitverkiezing’

door K. Rozendal (1948) Deze keer een artikel uit 1948 dat handelt over de predestinatie, ook wel uitverkiezing genoemd. In de tijd dat ik deur aan deur evangelisatie deed is mij dit vaak voorgehouden, vooral uit de “zware calvinistische hoek”. ...
bijbelarchief.nl
Johannes 17:5

Zaad van God

ZAAD VAN GOD A.E. Bouter Gedurende vierduizend jaar heeft God vanuit de hemel neergezien op de mensenkinderen (vergelijk o.a. Psalm 14), om te zien of er een was die goed was (vergelijk ook Rom. 3:9-18). God had de mens gemaakt ”in Zijn beeld”:...
bijbelarchief.nl
Johannes 17:5

Leven in ballingschap – Bijbels Panorama

Gij dan, hoort des HEEREN woord, gij allen, die gevankelijk zijt weggevoerd, die Ik van Jeruzalem naar Babel heb weggezonden! 29 : 4-23
bijbelspanorama.nl
Johannes 17:5

Overdenking van Nehemia (8) : Frisse Wateren

Wat kunnen we veel van de poorten leren. De fonteinpoort, zo zagen we de vorige keer, spreekt van levend water ... Het is ook nu nodig om de waarheid van ...
frissewateren.nl
Johannes 17:5

De brief van Judas – Bijbels Panorama

1 Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, en broeder van Jakobus, aan de geroepenen, die door God den Vader geheiligd zijn, en door Jezus Christus bewaard:
bijbelspanorama.nl
Johannes 17:5

De gelovige op weg naar morgen – Bijbels Panorama

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing
bijbelspanorama.nl