Open de Bijbel

Johannes 17:3
NBV 3 Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version