Johannes 17:3

NBV

3Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.

SV

3En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

KJV

3And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.