Open de Bijbel

Johannes 17:17
NBV 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 Sanctify them through thy truth: thy word is truth.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version