Johannes 17:15-17

NBV

15Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.
16Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor.
17Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.

SV

15Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.
16Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.
17Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

KJV

15I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.
16They are not of the world, even as I am not of the world.
17Sanctify them through thy truth: thy word is truth.