Open de Bijbel

Johannes 16:8-11
NBV 8 Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: 9 zonde-dat ze niet in mij geloven, 10 gerechtigheid-dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, 11 oordeel-dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: 9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; 11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment: 9 Of sin, because they believe not on me; 10 Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more; 11 Of judgment, because the prince of this world is judged.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version