Artikelen over Johannes 16:33

Johannes 16:33

Gods Zegen in het nieuwe jaar 2011! : Frisse Wateren

GODS ZEGEN IN HET NIEUWE JAAR!!! Een bemoediging hebben we allemaal nodig. Maar wie kan dat beter geven dan Jezus Christus Zelf, Die ons niet alleen ...
frissewateren.nl
Johannes 16:33

God is voor jou! - NL.Jesus.net

Met Jezus is alles mogelijk. Met Hem zul je slagen. Met Hem zul je deze moeite doorstaan. Met Hem, ben je een overwinnaar!
nl.jesus.net
Johannes 16:33

Vechten voor Jezus: hoeveel heb jij er voor over?

Op welke manier ben jij aan het vechten voor Jezus? Of vind je vechten niets voor jou? Laat je inspireren door deze verzetsstrijders!
zijlacht.nl
Johannes 16:33

In de wereld is verdrukking, hoe overleef ik dat?

“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen”, zegt Jezus (Johannes 16:33, HSV). Jezus heeft overwonnen. Ik hoop dat we het erover eens zijn
zijlacht.nl
Johannes 16:33

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (42) : Frisse Wateren

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 10 - vervolg (II) CONSTANTIJN De godsdienst van Constantijn Alles wat wij van Constantijns godsdienst weten ...
frissewateren.nl
Johannes 16:33

De toekomst is hoopvol! - NL.Jesus.net

In je leven zul je moeilijkheden tegenkomen. Misschien zit je momenteel in zo’n situatie waarbij er (nog) geen licht aan het einde van de tunnel lijkt. Maar zoals Jezus zegt: “Ik heb de wereld overwonnen.”
nl.jesus.net
Johannes 16:33

God vertrouwen in moeilijke tijden (4) : Frisse Wateren

Psalm 121 Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde ...
frissewateren.nl
Johannes 16:33

Waar bent U, God? - Zij Lacht

Als God echt bestaat, waarom is er dan zoveel lijden? Waarom is er dan verdriet en pijn? Waarom is er nog steeds ruzie, haat en oorlog? Deze vraag heeft iemand je vast wel eens gesteld of misschien vraag jij je het zelf wel eens af en heb je het wel eens
zijlacht.nl
Johannes 16:33

“You’ll Never Walk Alone!” – Over corona … : Frisse Wateren

Je staat nooit alleen! Vrijdag 20 maart 2020 In verband met de coronavirus lieten Radiostations (183) in heel Europa deze klassieker van Gerry and ...
frissewateren.nl
Johannes 16:33

De wereld als een georganiseerd systeem onder satan : Frisse Wateren

Enkele van de vele passages die de wereld op deze manier beschrijven, worden hieronder weergegeven: … nu zal de overste van deze wereld worden ...
frissewateren.nl
Johannes 16:33

Het kruis van Christus (les 10) : Frisse Wateren

De wereld Evenals de term vlees (zie les 9) in de Schrift verschillende betekenissen heeft, is dit ook bij het woord wereld het geval. 1. Welk ...
frissewateren.nl
Johannes 16:33

God vertrouwen in moeilijke tijden (12) : Frisse Wateren

Psalm 129-131: De Psalmen 126 tot 128 tonen ons, hoe de gevluchten en de achtergeblevenen uit het overblijfsel van Israël bijeengebracht worden. Het ...
frissewateren.nl
Johannes 16:33

De zee was niet meer … : Frisse Wateren

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer” (Openb. ...
frissewateren.nl
Johannes 16:33

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (06) : Frisse Wateren

Sofa-christen of overwinnaar? In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. (Joh. 16:33). Dat de wereld een ...
frissewateren.nl
Johannes 16:33

De profeet Daniël (10) : Frisse Wateren

Hoofdstuk X Beste cursist(e), Ook uit dit hoofdstuk willen we een paar dingen, uit het leven van Daniël, naar voren halen. Dingen, waarin hij voor ...
frissewateren.nl
Johannes 16:33

De wereld : Frisse Wateren

De wereld als woonoord van de mensen wordt in de Schrift op drie manieren gezien: Als het domein van Adam in onschuld, ingebracht door God (Gen. ...
frissewateren.nl
Johannes 16:33

Uit alle omstandigheden … : Frisse Wateren

Psalm 34: 5. Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, daleth en mij gered UIT AL wat ik vrees. 6. Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op ...
frissewateren.nl
Johannes 16:33

Christelijke vreugde : Frisse Wateren

Onder christenen is tegenwoordig vaak een gebrek aan echte christelijke vreugde. Er is misschien genoeg kennis en ijver voor de principes, maar velen ...
frissewateren.nl
Johannes 16:33

Uit alles … : Frisse Wateren

Psalm 34 vers 5-9,16-20: 5. Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, daleth en mij gered uit al wat ik vrees. 6. Zij zagen naar Hem uit, ...
frissewateren.nl
Johannes 16:33

Sabbat … : Frisse Wateren

De Heer Jezus is mijn rustpunt Zes dagen zal men het werk doen; doch op de zevende dag is de sabbat der rust, een heiligheid des HEEREN! (Exodus ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende