Open de Bijbel

Johannes 16:24
NBV 24 Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 24 Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 24 Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version