Johannes 15:7-8

SV

7Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.
8Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.

KJV

7If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.
8Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.