Gerelateerd aan Johannes 15:7

Gerelateerd aan Johannes 15:7

Psalmen 37:4

Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.
Gerelateerd aan Johannes 15:7

1 Johannes 5:14

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.
Gerelateerd aan Johannes 15:7

Johannes 14:13

En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.
Gerelateerd aan Johannes 15:7

1 Johannes 3:22

en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil.
Gerelateerd aan Johannes 15:7

Johannes 15:16

Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.
Gerelateerd aan Johannes 15:7

Johannes 16:23

Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam-hij zal het je geven.
Gerelateerd aan Johannes 15:7

Mattheüs 7:7

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Gerelateerd aan Johannes 15:7

Galaten 5:16

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.
Gerelateerd aan Johannes 15:7

1 Johannes 2:27

Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.
Gerelateerd aan Johannes 15:7

Spreuken 10:24

Wat een goddeloze vreest, overkomt hem, een rechtvaardige ontvangt wat hij verlangt.
Gerelateerd aan Johannes 15:7

Jeremia 15:16

Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o HEER, God van de hemelse machten.
Gerelateerd aan Johannes 15:7

1 Johannes 2:14

Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent. Ouderen, u schrijf ik: u kent hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt het kwaad overwonnen.
Gerelateerd aan Johannes 15:7

Kolossensen 3:16

Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Gerelateerd aan Johannes 15:7

Spreuken 4:4

Mijn vader leerde mij: 'Laat je hart mijn woorden bewaren, handel naar mijn richtlijnen, dan gaat het je goed.
Gerelateerd aan Johannes 15:7

Job 22:26

Je zult vreugde vinden bij de Ontzagwekkende en je gezicht weer naar hem opheffen.
Gerelateerd aan Johannes 15:7

Deuteronomium 6:6

Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
Gerelateerd aan Johannes 15:7

Johannes 8:37

Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg.
Gerelateerd aan Johannes 15:7

Psalmen 119:11

Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen.
Gerelateerd aan Johannes 15:7

Jesaja 58:8

Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
Gerelateerd aan Johannes 15:7

Job 23:12

De geboden die hij voorschreef heb ik nageleefd, de woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd.
1
2
Volgende