Open de Bijbel

Johannes 15:7
NBV 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version