Open de Bijbel

Johannes 15:10
NBV 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version