Open de Bijbel

Johannes 14:8
NBV 8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version