Gerelateerd aan Johannes 14:23

Gerelateerd aan Johannes 14:23

Johannes 14:21

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’
Gerelateerd aan Johannes 14:23

Johannes 14:15

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
Gerelateerd aan Johannes 14:23

1 Johannes 4:15

Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
Gerelateerd aan Johannes 14:23

1 Johannes 2:24

Wat uzelf betreft: wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven.
Gerelateerd aan Johannes 14:23

Openbaring 3:20

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.
Gerelateerd aan Johannes 14:23

Psalmen 91:1

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
Gerelateerd aan Johannes 14:23

Johannes 10:30

en de Vader en ik zijn één.’
Gerelateerd aan Johannes 14:23

2 Korinthe 6:16

Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: 'Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk.
Gerelateerd aan Johannes 14:23

Jesaja 57:15

Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid-heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.
Gerelateerd aan Johannes 14:23

1 Johannes 4:4

U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.
Gerelateerd aan Johannes 14:23

Romeinen 8:9

Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.
Gerelateerd aan Johannes 14:23

Johannes 6:56

Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem.
Gerelateerd aan Johannes 14:23

Johannes 5:17

Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’
Gerelateerd aan Johannes 14:23

Genesis 1:26

God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’
Gerelateerd aan Johannes 14:23

Johannes 14:17

de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
Gerelateerd aan Johannes 14:23

Openbaring 21:22

Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam.
Gerelateerd aan Johannes 14:23

Openbaring 22:3

Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren
Gerelateerd aan Johannes 14:23

Openbaring 7:15

Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen.
Gerelateerd aan Johannes 14:23

Psalmen 90:1

Een gebed van Mozes, de godsman. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht.
Gerelateerd aan Johannes 14:23

Genesis 11:7

Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan.