Johannes 14:1-3

NBV

1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.
2In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?
3Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.

SV

1Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

KJV

1Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.
2In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.
3And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.