Johannes 14:1-3

SV

1Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

KJV

1Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.
2In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.
3And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.