Johannes 13:34-35

NBV

34Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
35Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

SV

34Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt.
35Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.

KJV

34A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.
35By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.