Artikelen over Johannes 13:21-30

Johannes 13:21-30

Het wonder van Pasen (1) : Frisse Wateren

Inleiding Beste lezer, het is de tijd van Pasen. Een tijd waarin veel mensen bezig zijn met het voorbereiden van de Paasmaaltijd of het plannen van ...
frissewateren.nl
Johannes 13:27

Ga door! - NL.Jesus.net

Mensen die heftige dingen meemaken voelen zich vaak verraden, gekwetst of zelfs bang. Hoe kunnen zij anderen ooit weer vertrouwen? Hoe kunnen zij een een nieuwe start maken?
nl.jesus.net
Johannes 13:21-30

Overdenking van Nehemia (20 – slot) : Frisse Wateren

In alle bedelingen vertrouwt God de mensen iets toe, waarvoor hij verantwoordelijk is. Het mislukt echter iedere keer weer en dat niet aan het einde van ...
frissewateren.nl
Johannes 13:25

Levensstijl: Hem welbehaaglijk zijn! : Frisse Wateren

Hem welbehaaglijk zijn Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, het zij uitwonend, Hem welbehaaglijk te zijn (2 Korinthe 5:9). Om een ...
frissewateren.nl
Johannes 13:21-24

De Da Vinci Code (III) : Frisse Wateren

Veel schilderijen van Leonardo da Vinci zijn wereldberoemd geworden. Een van de bekendste schilderijen is het laatste avondmaal met Zijn discipelen. Hier ...
frissewateren.nl
Johannes 13:27, 30

Genesis 3 vers 15 : Frisse Wateren

Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen Deze eerste bijbelse profetie omvat beide komsten van Christus. Het begint met het ...
frissewateren.nl
Johannes 13:30

Zingen in de nacht … : Frisse Wateren

“Maar niemand zegt: Waar is God, mijn Maker, Die psalmen geeft in de nacht?” (Job 35:10). Bij het wachten op een trein op een koude, mistige ...
frissewateren.nl
Johannes 13:26-27

De antichrist (dl. 3)

We zien dat de antichrist in tal van Bijbelboeken ter sprake wordt gebracht. Soms heel concreet, maar soms ook in meer verborgen typologische vorm.
israelendebijbel.nl
Johannes 13:21

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (38) : Frisse Wateren

Zielenood “Nu is Mijn ziel ontroerd …” (Joh. 12:27). De Zoon van God had met Zijn discipelen gesproken over de weg van navolging. Hij ...
frissewateren.nl
Johannes 13:23

God heeft de heerschappij …! : Frisse Wateren

Bijbelgedeelten: Openbaring 1 vers 1,4,9,19; Hebreeën 2 vers 9; Hebreeën 10 vers 12,13. “Ik, Johannes, uw broeder en mededeelgenoot in de ...
frissewateren.nl
Johannes 13:23

8. De Bijbel: Is de Bijbel tijdgebonden? : Frisse Wateren

Er wordt vaak gezegd dat de Bijbel tijd- of plaatsgebonden is. De Bijbel, zeggen ze, is een oosters boek, geschreven in een tijd die tweeduizend en ...
frissewateren.nl
Johannes 13:21

Geloven concreet (13) : Frisse Wateren

Wat verwachten we? - Wie verwachten we? In Johannes 14 vers 1-3 zegt de Heer Jezus tegen Zijn discipelen: “Laat uw hart niet ontroerd worden. U ...
frissewateren.nl
Johannes 13:23

Het Johannes-evangelie (01) : Frisse Wateren

Inleiding Inleidende opmerkingen over de Evangeliën Het Johannes-evangelie neemt een bijzondere plaats in onder de vier evangeliën. De eerste drie ...
frissewateren.nl
Johannes 13:30

Eenzaamheid (2 – slot) : Frisse Wateren

De vorige keer hebben we de eenzaamheid gezien in het huwelijk, in de ongehuwde staat en iets van de eenzaamheid van de Heer Jezus in Zijn leven hier ...
frissewateren.nl
Johannes 13:21

De mensheid en zondeloosheid van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding Jezus is volledig God en volledig mens. Voor ons menselijk verstand is deze waarheid niet helemaal te doorgronden. Maar toch leert de Bijbel dit...
honderdbijbelstudies.nl
Johannes 13:21

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie – sr (12) : Frisse Wateren

Les 12 “... De Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd ...” (1 Korinthe 11:23; Mattheüs 26-27:26) Beste cursist, We komen nu aan ...
frissewateren.nl
Johannes 13:27

De antichrist Deel II: zijn opkomst en loopbaan – Honderd bijbelstudies

3. De opkomst en carrière van de antichrist In dit punt worden de belangrijkste momenten uit de loopbaan van de antichrist besproken. Op veel van deze...
honderdbijbelstudies.nl
Johannes 13:21

Het Johannes-evangelie (04) : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 14-18 Het Woord is vlees geworden “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben zijn ...
frissewateren.nl
Johannes 13:30

Overdenking van Nehemia (11) : Frisse Wateren

Ondanks alle aanvallen van de vijand van buitenaf en van binnenuit hielden Nehemia en zijn medewerkers stand. Als resultaat van hun volharding was een ...
frissewateren.nl
Johannes 13:23

Van het leven genieten …. : Frisse Wateren

Dit is een leus die we nogal eens horen. Alles eruit halen wat er in zit …, wordt er dan soms aan toegevoegd. Maar wat bedoelt men eigenlijk met het ...
frissewateren.nl