Johannes 12:46

NBV

46Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.

SV

46Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve.

KJV

46I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.